Skip to main content

ST210 VibeSpike-Aerator

Gräs och rötter behöver syre. Regelbunden luftning är därför viktig för att få syret dit det behövs mest - vid rötterna.

MAREDO hittade ett snabbt och effektivt sätt att lufta och designade MAREDO ST210 VibeSpike-Aerator. Det unika systemet med vibrerande spiksektioner hjälper till att nå ett arbetsdjup på upp till 60 mm. Vibrerande spikar kommer också att minska kompaktering och hjälpa till att stimulera frisk grästillväxt.

  • Vibrerande spiksystem
  • Unik design
  • Enkel djupjustering

Kopplas på STrac700 eller 720.


Ställ en fråga om produkten


Fler produkter

Våra varumärken